Witaj na naszej stronie::12.12.2018 - SPOTKANIE Z RODZICAMI::17.12.2018 - WIGILIA SZKOLNA

Karta z historii

 


Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym została założona tuż po I wojnie światowej i mieściła się w dwóch budynkach wydzierżawionych od miejscowych gospodarzy. Budowę nowej szkoły, przy udziale miejscowego społeczeństwa i władz,  rozpoczęto w  1925r.W 1975 roku liczba uczniów wzrasta do 155; w związku z tym wzrostem  zawiązuje się społeczny komitet rozbudowy szkoły i w latach 1992-1997 następuje jej powiększenie. Budynek zyskuje nowe skrzydło z salą gimnastyczną, kuchnią, szatnią, salami dla nauczania zintegrowanego.

W 1999 r. dzięki pomocy rodziców w pozyskaniu zestawów komputerowych udaje się oddać do użytku nową salę komputerową.

W międzyczasie z inicjatywy rodziców zostaje powołane Gimnazjum. Najpierw jest to oddział Gimnazjum w Tuszynie, a po roku utworzone jako Gimnazjum samodzielne. Od 2003 r. rodzice uczniów, dyrekcja oraz nauczyciele obu placówek czynią starania, aby obie szkoły miały nadane imiona patronów. Uroczystość nadania imion Szkole Podstawowej i Gimnazjum następuje w dniu  26 maja 2004 r.