Witaj na naszej stronie::12.12.2018 - SPOTKANIE Z RODZICAMI::17.12.2018 - WIGILIA SZKOLNA

Patron Szkoły

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI


3 sierpnia 1901
 we wsi Zuzela nad Bugiem (pogranicze Podlasia i Mazowsza) w rodzinie organisty przychodzi na świat chłopiec - Stefan. Dziewięć lat później umiera Julianna Wyszyńska, pozostawiając męża Stanisława i pięcioro dzieci (przyczyną zgonu były komplikacje po urodzeniu dziecka; śmierć zabrała i matkę i nowo narodzone, szóste dziecko). 

 1920 Stefan Wyszyński wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 

3 sierpnia 1924 w bazylice katedralnej we Włocławku przyjmuje święcenia kapłańskie. 

 
1925-1929 studia na Wydziale Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone obroną pracy doktorskiej pt.: "Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły" 

Przez kilka lat ks. Stefan Wyszyński był wikariuszem katedry włocławskiej. Angażował się w liczne inicjatywy duszpasterskie, oświatowe, wydawnicze, akademickie i naukowe. Był promotorem sprawiedliwości i obrońcą węzła małżeńskiego, a następnie sędzią Sądu Biskupiego w Kurii Włocławskiej. 

Po wybuchu II wojny światowej musiał się ukrywać. Przez lata okupacji nie przerwał pracy duszpasterskiej, opiekował się m.in. niewidomymi z zakładu w Laskach, prowadził także działalność konspiracyjną (tajne nauczanie) w Warszawie. Po wybuchu Powstania Warszawskiego pod pseudonimem "Radwan III" pełnił funkcję kapelana Armii Krajowej na Żoliborzu oraz kapelana szpitala powstańczego w Laskach. Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie został rektorem Seminarium Duchownego, a niedługo potem kanonikiem kapituły katedralnej we Włocławku. 

4 marca 1946 papież Pius XII mianuje ks. Stefana Wyszyńskiego metropolitą lubelskim. Ingres do katedry lubelskiej odbywa się 26 maja. 

12 listopada 1948, po śmierci Prymasa Polski ks. kard. Augusta Hlonda, papież Pius XII mianuje ks. bpa Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim i tym samym Prymasem Polski. Ingres do katedry gnieźnieńskiej, a potem warszawskiej odbył się w lutym następnego roku. 

12 stycznia 1953 papież Pius XII podnosi Wyszyńskiego do godności kardynała. 

8 maja 1953 w imieniu Episkopatu Polski zebranego na konferencji w Krakowie kard. Wyszyński wystosował do komunistycznych władz słynny memoriał Non possumus (Nie możemy). Była to odpowiedź na wydany przez komunistyczne władze dekret uderzający w niezależność Kościoła. 

25 września 1953 funkcjonariusze UB aresztują Prymasa i osadzają go w Rywałdzie, następnie w Stoczku Warmińskim, potem w Prudniku Śląskim i Komańczy. 

16 maja 1953 pisze tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, będących przygotowaniem do milenium chrztu Polski 

28 października 1956 po trzech latach odosobnienia Prymas Polski wraca do Warszawy. 

3 maja 1957 prymas Wyszyński inauguruje dziewięcioletnią Wielką Nowennę Narodu przed obchodami milenium chrztu Polski. 

3 maja 1966 na Jasnej Górze Prymas wraz z całym Episkopatem Polski dokonuje "Aktu całkowitego oddania Polski w niewolę Matce Chrystusowej za wolność Kościoła w Ojczyźnie i w świecie". 

16 października 1978 uczestniczy w konklawe, które dokonało wyboru na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły. 

 


2-10 czerwca 1979 jako Prymas Polski podejmuje Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. 

1981 w marcu dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chory. 

22 maja 1981 wygłasza ostatnie przemówienie do Rady Głównej Episkopatu Polski. 

25 maja 1981 - ostatnia rozmowa telefoniczna Prymasa z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. 

28 maja 1981 o godzinie 4.40 umiera ks. Stefan kard. Wyszyński. Pogrzeb Prymasa Tysiąclecia odbył się trzy dni później w Warszawie.