Witaj na naszej stronie

Działalność profilaktyczna/DORADZTWO ZAWODOWE

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

DORADZTWO ZAWODOWE

 

W procesie edukacji doradztwo i orientacja zawodowa wpisują się w plan wychowawczy szkoły. Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację. Dlatego też zadaniem doradcy zawodowego w gimnazjum jest pomóc uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i odpowiedniego profilu klasy.

 

Charakter doradztwa zawodowego sprowadza się do tego, że w pełni jest respektowana i doceniana autonomia i indywidualność jednostki. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia przedstawia się uczniowi informacje o możliwościach dalszego kształcenia.

 

 


KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM PANIĄ MARTĄ KRZYSZTOFIK DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W KAŻDY WTOREK W GODZ. 7.50-8.50


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - STRONY WWW

Najbliższe licea - Piotrków Tryb.

 

I LO

www.liceum1.piotrkow.pl

II LO

www.liceum2.piotrkow.pl

III LO

www.liceum3.piotrkow.pl

IV LO

www.liceum4.piotrkow.pl


 

Najbliższe Szkoły Zawodowe i Technika:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSP Szydłów - http://www.zspszydlow.pl

 

 

ZSP Szczerców - http://zsp.szczercow.pl

 

 

ZSP Kamieńsk - http://zspkamiensk.pl


WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALANĄ - PORADNIK DLA GIMNAZJALISTY DO POBRANIA -  Poradnik dla gimnazjalisty
materiał pobrano ze strony: http://edukacja.jeleniagora.pl/doc/poradnik%20gimnazjalisty.pdf


Gimnazjalisto!

Przed Tobą jedno z najważniejszych zadań:

zaplanowanie dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 

Poniżej znajdują się materiały i źródła, które pomogą Ci w rozpoznaniu i podjęciu właściwej decyzji.

   

Krok przed decyzją:

http://www.ore.edu.pl/images/files/efs/uczen/ABC_KOWEZiU_19_10.pdf

Jakie liceum?

http://www.ore.edu.pl/images/files/Oswiatowe_ABC.pdf

Szkoły zawodowe:

http://www.ore.edu.pl/images/files/Oswiatowe_ABC_KOWEZIU%281%29.pdf

Testy on-line:

Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych:

http://rozpoznawanie-predyspozycji.uni.lodz.pl/kwestionariusz/

http://test.e-zamek.pl

Labirynt Zawodów:

http://test.e-zamek.pl/

 

Przydatne strony zawierające informacje o zawodach lub szkołach itp.:

http://www.perspektywy.pl/portal/

http://www.edubaza.pl/

http://www.szkolnictwo.pl/

http://www.e-zamek.pl/


W odszukaniu potrzebnych informacji pomoże Ci również wychowawca lub szkolny pedagog.

Marta Krzysztofik