Witaj na naszej stronie::12.12.2018 - SPOTKANIE Z RODZICAMI::17.12.2018 - WIGILIA SZKOLNA

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

to

MY  WSZYSCY

uczniowie Gimnazjum

im.Kard.Stefana Wyszyńskiego

w Wodzinie Prywatnym

 

 

UCZESTNICZYMY  W  ŻYCIU  SZKOŁY:

 • bronimy praw ucznia
 • pomagamy innym
 • zdobywamy fundusze
 • organizujemy imprezy
 • rozwijamy swoje zainteresowania
 • tworzymy prawo
 • prowadzimy apele szkolne
 • uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej
 • współpracujemy z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców, SU Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym


UCZYMY  SIĘ:

 • samorządności
 • demokracji
 • europejskości
 • tolerancji
 • obowiązkowości
 • wrażliwości
 • otwartości
 • odpowiedzialności
 • współpracy

 

 

ZARZĄD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

GIMNAZJUM im. Kard. STEFANA  WYSZYŃSKIEGO 

NA  ROK SZKOLNY  2017/2018


PRZEWODNICZĄCA - ALEKSANDRA PIETRZKOWSKA

ZASTĘPCA - KINGA WOJNA

SKARBNIK - JULIA KOPAŃSKA

KRONIKARZ- NATALIA KURPESA

             

OPIEKUN SU - mgr Małgorzata Gosławska


PIERWSZY  SKŁAD  POCZTU  SZTANDAROWEGO:

MATEUSZ KALETA,kl.III

KINGA WOJNA,kl.III

JULIA KOPAŃSKA,kl.III


REZERWOWY SKŁAD  POCZTU  SZTANDAROWEGO:

Rafał Kubera, kl.II

Aleksandra Banaszczyk, kl.II

Dominika Kafar, kl.II

 

W bieżacym roku szkolnym Samorząd Uczniowski rozwijając  swoją samorządność będzie podejmował następujące zadania:

- organizacja i nadzór nad przebiegiem Śmiesznych Dni: Dzień Czekolady, Dzień Pluszaka, Dzień w koszuli, Dzień czapki Mikołaja, Dzień Czerwonego serduszka, Dzień w krawacie, Dzień słodkiego lizaka;

- organizacja i nadzór konkursów o zasięgu szkolnym: konkurs plastyczno-techniczy na szopkę bożonarodzenową, konkurs na łasucha

- udział w organizowanych na terenie szkoły uroczystościach, imprezach, przedstawieniach, apelach, konkursach,

- prowadzenie ogólnoszkolnych akcji:np."Szczęśliwy numerek", "Dzień bez pracy domowej" (13-go każdego miesiąca), 

- wspieranie działalności różnych organizacji działających w szkole, np.PCK, Wolontariat, 

- opieka nad samorządową, ścienną gazetką 

- opieka nad sztandarem szkoły oraz reprezentowanie jej na ważnych uroczystościach przez wystawienie pocztu sztandarowego,

- pozyskiwanie środków na swoją działalność poprzez własną inicjatywę uczniów (np. sprzedaż ciasteczek z wróżbą),

- dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły i utrwalanie ich poprzez prowadzenie kroniki szkoły,

- dbanie o porządek i ład w szkole, poprzez pełnienie stałych dyżurów w szatni, w stołówce,

- współpraca z SU Szkoły Podstawowej,

- współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami i wychowawcami, Radą Rodziców.